Terma dan Syarat Jualan


1. Syarat Umum:

Penting: Mulai 15 November 2020, semua harga termasuk VAT + termasuk penghantaran.

Dari 15 November 2020, syarat di bawah 6.5 dan 6.7 diisytiharkan sebagai batal atau tidak sah.

Untuk sebarang pesanan yang dibuat sebelum 15 November, syarat 6.5 / 6.7 tetap berlaku.

1.1 Dalam Terma dan Syarat ini definisi berikut akan berlaku:

1.1.1 "Pelanggan" / "anda" bermaksud anda dan orang lain yang membeli produk setelah anda log masuk ke laman web.

1.1.2 “Harga” bermaksud harga produk pada hari pesanan.

1.1.3 "Produk" / "Produk" merujuk kepada semua dan semua Produk yang dijual pada www.flexpro-industry.com .

1.1.4 "Penjual" / "Kami" / "Kami" bermaksud Flexpro-industri terhad / Flexpro-industry.com.

1.1.5 "Laman Web" atau "Laman web ini" bermaksud www.flexpro-industry.com .

1.2 SILA BACA TERMA DAN SYARAT INI DENGAN HATI-HATI KERANA MEREKA MENGANDUNGI MAKLUMAT PENTING TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ANDA, SEBAGAI BATASAN DAN PENGECUALIAN YANG MUNGKIN BERLAKU KEPADA ANDA.

1.3 Pelanggan yang melayari laman web harus membaca Syarat Jualan Am ini sebelum membeli. Oleh itu, semua pesanan akan dibuat dengan andaian pengakuan Terma dan Syarat Jualan Am berikut. Sekiranya anda tidak mahu terikat dengan Perjanjian ini, anda mesti memberitahu kami dan mengembalikan pembelian anda.

1.4 PERJANJIAN INI HENDAKLAH BERLAKU KECUALI (I) ANDA MEMPUNYAI PERJANJIAN PEMBELIAN SEPARUH DENGAN PENJUAL, DI MANA PERJANJIAN SEPARUH HENDAKLAH KERAJAAN; ATAU (II) SYARAT DAN SYARAT PENJUAL LAIN YANG BERLAKU UNTUK TRANSAKSI. SYARAT DAN SYARAT INI JUGA BERLAKU UNTUK SETIAP PESANAN YANG DIPAKAI OLEH SEMUA KAEDAH PEMBELIAN YANG LAIN.

1,5 Apa-apa jenama lain terima kasih industri flexpro yang disebutkan di laman web ini adalah hak milik jenama yang disebutkan ini.

2. Kewajipan Pelanggan:

2.1 Pelanggan bersetuju untuk memberikan maklumat lengkap dan terkini untuk pendaftaran di laman web ini. Untuk pendaftaran pembayaran kad kredit, Pelanggan harus memberikan maklumat kad kredit yang tepat dan lengkap kepada Penjual dan menyatakan dan menjamin kepada Penjual bahawa penggunaan kad kreditnya (perincian yang telah dibekalkan) dibenarkan dan sah.

2.2 Penjual mempunyai kebijaksanaan mutlak untuk menolak pendaftaran Pelanggan yang berpotensi dan untuk menghentikan pendaftaran Pelanggan dengan alasan apa pun.

2.3 Pelanggan bersetuju untuk membayar setiap pesanan yang dibuat di bawah Log masuknya dan bersetuju untuk membayar ganti rugi kepada Penjual untuk semua tuntutan, kehilangan dan kerosakan apa pun yang dibuat oleh pihak ketiga yang timbul dari tindakan orang yang membuat pesanan untuk produk menggunakan Log masuk Pelanggan . Pelanggan bertanggungjawab untuk mengemas kini maklumat pendaftarannya termasuk maklumat kad kreditnya dengan Penjual. Pelanggan bertanggungjawab untuk memberitahu banknya mengenai sebarang perubahan pada rekodnya, atau kehilangan, pencurian atau penggunaan kad kreditnya secara tidak sah.

2.4 Akses ke laman web diperoleh melalui penggunaan kata laluan peribadi. Penjual tidak akan bertanggungjawab terhadap pengurusan kata laluan luar talian dan Pelanggan harus memastikan bahawa kata laluannya dirahsiakan dengan ketat untuk mengelakkan penggunaan yang tidak dibenarkan. Penjual hendaklah berusaha sedaya upaya untuk mengelakkan kemasukan tanpa kebenaran ke laman web Penjual. Walau bagaimanapun, Penjual tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan apa pun sekiranya pihak ketiga memperoleh akses tanpa kebenaran ke laman web menggunakan Login Pelanggan.

3. Syarat pembelian:

3.1 Maklumat yang terdapat di laman web ini merupakan jemputan untuk merawat. Tidak ada maklumat di Laman Web ini yang merupakan tawaran oleh Penjual untuk membekalkan produk apa pun.

3.2 Ketika membuat pesanan di Situs Web ini, Pelanggan membuat tawaran untuk membeli Produk ketika dia memesan pada syarat dan ketentuan ini. Penjual mungkin atau mungkin tidak menerima tawaran Pelanggan mengikut budi bicara mutlak Penjual.

3.3 Setelah menerima pesanan Pelanggan, Penjual akan mengesahkan ketersediaan Produk dan kad kredit Pelanggan atau maklumat pembayaran lain. Penjual belum menerima tawaran Pelanggan dan tidak diwajibkan untuk membekalkan produk sehingga Penjual telah menghantar Produk dan menghantar pengesahan pesanan kepada Pelanggan melalui e-mel.

4. Syarat produk:

4.1 Semua produk yang dijual oleh Penjual melalui laman web ini tertakluk kepada Terma dan Syarat ini. Dengan mengirimkan pesanan Pelanggan untuk diproses di laman web ini, anda harus mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan menyetujui Terma dan Syarat yang berlaku pada masa pesanan anda diserahkan untuk diproses.

4.2 Penjual harus berusaha sedaya upaya untuk memenuhi pesanan yang dibuat oleh Pelanggan melalui laman web Penjual, tetapi tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana orang jika Penjual akan menolak atau menjadi tidak dapat memenuhi pesanan dengan alasan apa pun, termasuk kekurangan bekalan atau pengubahsuaian bekalan.

4.3 Gambar yang menunjukkan produk di laman web mungkin tidak sama dengan produk seperti yang dihantar kepada Pelanggan. Penjual berhak untuk menyediakan produk yang tidak sesuai dengan gambar yang muncul di Laman web ini, dengan syarat produk tersebut menjalankan fungsi yang sama seperti yang dijelaskan dalam Laman web ini.

4.4 Penjual berhak membuat penggantian dan pengubahsuaian spesifikasi produk yang dipesan oleh Pelanggan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dengan syarat bahawa penggantian atau pengubahsuaian tersebut tidak akan mempengaruhi secara material prestasi keseluruhan produk atau jenisnya produk yang ditempah oleh Pelanggan.

5. Syarat Harga dan Pembayaran:

5.1 Harga pengguna akhir akan ditunjukkan di laman web sebagai lalai, tetapi senarai harga yang berbeza dapat dinikmati oleh pelbagai jenis pelanggan. SENARAI HARGA PENJUALAN akan digunakan untuk pembelian melebihi HKD 100,000 dan SENARAI HARGA PENGEDAR akan digunakan untuk pembelian melebihi HKD 500,000 setiap bulan. Penjual harus sentiasa memastikan bahawa senarai harga untuk pengguna yang berbeza adalah tepat dan Penjual berhak untuk mengubah harga dan tahap Pelanggan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

5.2 Ini adalah Butiran Bank kami:
Tanyakan butiran bank kami untuk meneruskan.

5.3 Penjual akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan bahawa harga, perincian dan ukuran Produk yang diperincikan di laman web dikemas kini tetapi Penjual berhak untuk mengubah harga dan perincian lain produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

5.4 Tidak semua ukuran produk akan sesuai dengan keterangan yang ditawarkan di laman web. Penjual berhak memberikan ukuran produk terdekat dengan harga terdekat.

5.5 Mungkin terdapat perbezaan antara INVOIS PROFORMA dan INVOIS AKHIR kerana produk yang tidak ada stok, penggantian, tawaran istimewa, perubahan harga harian dan item yang ditimbang. Penjual berhak untuk menyesuaikan PROFORMA INVOICE dan penyesuaian tersebut akan ditandakan pada INVOICE AKHIR yang disampaikan kepada Pelanggan pada masa penghantaran.

5.6 Setelah membuat pesanan dengan Penjual, Pelanggan harus memberikan kepada Penjual nombor kad kreditnya yang sah dan maklumat penagihan lain seperti yang diminta oleh Laman Web. Untuk semua kaedah lain, Penjual akan membebankan Pelanggan apabila mengesahkan pesanan.

5.7 Pembayaran untuk produk yang dipesan daripada syarikat kami atau melalui laman web kami mesti dibuat melalui pindahan wang melalui bank atau sebarang cara pembayaran lain yang dipaparkan sebelum penghantaran. Sekiranya pendahuluan pembayaran diberikan, ia tidak boleh dibayar balik selepas tempoh 15 hari sekiranya pembatalan pesanan oleh pelanggan melalui pampasan.

5.8 Penjual boleh mengubah bila-bila masa kaedah pembayaran untuk pesanan dalam talian dapat dilakukan dan perubahan tersebut dapat diberitahu kepada Pelanggan melalui e-mel, atau pemberitahuan yang ditempatkan di laman web.

5.9 Sekiranya terdapat kupon promosi, pelanggan hanya akan menikmati potongan harga sekiranya kaedah pembayaran yang dipilih adalah transfer bank di akaun penjual.

6. Syarat penghantaran:

6.1 Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk segera memberitahu Penjual mengenai perubahan pada syarat penghantarannya.

6.2 Penjual akan berusaha sedaya upaya untuk menyampaikan produk dengan kualiti yang boleh diterima ke negara tujuan yang disebutkan dalam alamat yang diberikan oleh Pelanggan tetapi Penjual tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan atau tidak penghantaran atas sebab di luar kawalannya.

6.3 Penjual berhak untuk menolak penghantaran produk kepada Pelanggan mengikut budi bicara mutlaknya.

6.4 Sebarang tarikh yang disebut oleh Penjual untuk penghantaran produk adalah anggaran sahaja dan tidak akan menjadi sebahagian daripada kontrak. Penjual bertujuan untuk menyampaikan dengan segera, namun kelewatan kadang-kadang tidak dapat dielakkan kerana faktor yang tidak dijangka. Penjual tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan atau kegagalan untuk menghantar produk dalam jangka masa penghantaran.

6.5 Penjual tidak akan bertanggung jawab atas tarif, larangan bea cukai, izin bea cukai, atau peraturan lain yang berlaku di negara-negara di luar Hong Kong. Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk membayar caj yang dikenakan oleh pihak berkuasa dan mematuhi peraturan masing-masing negara tempat dia menerima produk. Sekiranya pelanggan memilih pengiriman "pintu ke pintu", barang akan dikirimkan ke alamat yang disebutkan kecuali jika syarat khusus atau pemrosesan penanganan diperlukan atau jika tempat pengiriman jauh sulit diakses.

6.6 Sekiranya penghantaran pesanan tidak dapat disampaikan, produk yang dipesan oleh Pelanggan akan dikembalikan kepada Penjual dengan perbelanjaan Pelanggan, kerana stok tersedia untuk dijual kepada pelanggan lain. Produk yang dikembalikan dapat dijual kepada pelanggan lain dan Penjual tidak memiliki kewajiban untuk memesan atau mengirimkan kembali produk yang dikembalikan kepada Pelanggan.

6.7 Harga adalah FOB Hong Kong

6.8 Penghantaran disertakan pada semua produk kami ke pelabuhan laut destinasi terdekat.

6.9 Jika pelanggan yang diperlukan, penghantaran ke pintu (ke alamatnya) akan mungkin.
Pelanggan
terlebih dahulu meminta sebut harga yang, jika diterima, akan ditambahkan ke jumlah keseluruhan
jumlah pesanan .
(Ini tidak akan membatalkan syarat 6.5)

7. Penerimaan Produk:

7.1 Kecuali Pelanggan memberitahu Penjual sebaliknya pada hari setelah penghantaran produk, produk akan dianggap telah diterima oleh Pelanggan dalam keadaan baik dan sesuai dengan Perjanjian.

8. Perubahan / Pembatalan Pesanan:

8.1 Pelanggan boleh mengubah atau membatalkan pesanan tanpa menanggung kos sebelum Penjual mula memproses pesanan.

8.2 Tertakluk pada persetujuan Pelanggan, Penjual boleh mengganti Produk dengan Produk serupa yang lain jika Produk awal yang dipesan oleh Pelanggan tidak tersedia.

9. Pengembalian / Pengembalian Wang produk:

9.1 Gambar produk di laman web ini mungkin tidak sesuai dengan keterangan produk. Dalam kes sedemikian, keterangan bertulis mengenai produk itu bergantung. Pelanggan tidak berhak mengembalikan Produk dengan alasan tidak sesuai dengan gambar dalam taliannya.

9.2 Penjual akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan pesanan dapat dipenuhi dengan betul dan akan menangani sebarang percanggahan dengan cara berikut, dengan syarat pesanan tersebut dilaporkan dalam satu hari selepas penghantaran:

9.2.1 Sekiranya ada Produk yang terbukti dihantar dalam keadaan yang rosak, ditinggalkan semasa penghantaran, atau jika produk yang salah dihantar, Penjual akan mengembalikan harga produk tersebut kepada Pelanggan, atau mengganti produk tersebut.

9.2.2 Jika ada produk yang tidak termasuk dalam pesanan Pelanggan secara tidak sengaja dikirimkan kepada Pelanggan, Penjual berhak untuk mengumpulkan produk yang salah yang dikirimkan.

9.2.3 Jika Pelanggan telah dikenakan biaya untuk produk yang belum dikirimkan, Penjual akan mengembalikan kepada Pelanggan harga produk tersebut sebagaimana yang awalnya dibebankan kepada Pelanggan.

9.2.4 Sekiranya Pelanggan dikenakan biaya lebih dari harga produk, Penjual akan mengembalikan perbezaannya kepada Pelanggan.

9.2.5 Penjual tidak akan mengembalikan atau menukar barang atau membetulkan percanggahan 1 hari selepas penghantaran.
Tiada pengembalian wang atau pertukaran tidak akan dilakukan sekiranya produk yang dikembalikan rosak. Sekiranya produk dikembalikan rosak, Pelanggan mesti membayar barang yang akan dihantar kembali kepadanya.

9.3 Tanggungjawab penjual terhadap produk yang dihantar adalah terhad kepada pembayaran balik atau penggantian yang dinyatakan di atas. Semua ubat lain dikecualikan.

9.4 Tiada Produk yang akan dikembalikan kepada Penjual kecuali:

9.4.1 Produk yang dimaksudkan rosak.

9.4.2 Penjual telah memberitahu Pelanggan melalui e-mel bahawa Pelanggan dapat mengembalikan produk kepada Penjual.

9.4.3 Produk dikembalikan dalam keadaan bersih dan dikemas dengan baik.

9.4.4 Pelanggan mengembalikan produk dengan perbelanjaannya sendiri yang akan merangkumi sebarang bea atau cukai.

9.5 Setelah pengembalian produk yang memuaskan kepada Penjual, produk yang diperbaiki / diganti akan dihantar kepada Pelanggan jika Penjual berpuas hati bahawa produk yang dikembalikan oleh Pelanggan cacat setelah ujian dan pemeriksaan yang sesuai oleh penjual. Sekiranya produk pengganti tidak tersedia, pengembalian harga produk hanya akan dibuat kepada Pelanggan.

9.6 Sekiranya Penjual tidak berpuas hati bahawa produk yang dikembalikan rosak, Penjual akan menyerahkan produk yang dikembalikan kepada Pelanggan dengan kos Pelanggan sendiri.

10. Waranti Produk:

10.1 Produk akan menikmati jaminan di bawah tempoh jaminan dengan syarat berikut:

10.1.1 Produk dihantar bersama dengan Invois Asal.

10.1.2 Produk dihantar 3 minggu sebelum tarikh tamat tempoh jaminan.

10.1.3 Produk dihantar dengan keadaan kemas dan kemas.

10.2 Jaminan berbeza dengan produk, Penjual akan membaiki / mengganti produk tanpa jaminan dengan kos Pelanggan sendiri.

10.2.1 Tempoh jaminan adalah 3 tahun pada semua produk yang disenaraikan di laman web kami, melainkan dinyatakan sebaliknya. Jaminan ini meliputi semua bahagian yang membentuk peralatan yang dibeli (kecuali gas penyejuk untuk item berkenaan). Sekiranya berlaku kerosakan, pelanggan mesti terlebih dahulu menghubungi perkhidmatan selepas jualan melalui e-mel SAV@flexpro-industry.com melaporkan masalah yang dihadapi dengan peranti. Sila ambil perhatian bahawa sebarang kegagalan atau kerosakan yang disebabkan oleh pembekuan atau kecuaian lain tidak akan dilindungi oleh waranti. Jika perlu, mana-mana alat ganti yang difikirkan perlu oleh perkhidmatan selepas jualan penjual akan dihantar kepada pelanggan atas perbelanjaan penjual sepanjang tempoh jaminan.

10.2.2 Jaminan produk kami tidak boleh dipindah milik . Walau bagaimanapun, Flexpro Industry dalam keadaan tertentu dapat terus memberikan perkhidmatan purna jual dari bahan yang diperoleh yang digunakan atau melalui pihak ketiga, tetapi dengan biaya.

11. Tanggungjawab:

11.1 Dalam keadaan apa pun, Penjual tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan langsung, akibat, tidak langsung, insidental atau khas, termasuk tanpa batasan, ganti rugi atas kehilangan keuntungan perniagaan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat perniagaan, dan sejenisnya, yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan produk, walaupun Penjual telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

11.2 Kecuali jika disepakati sebaliknya, Penjual tidak membuat pernyataan, jaminan, perjanjian atau jaminan apa pun, tersurat atau tersirat, mengenai kualiti, kesesuaian, ketepatan atau kelengkapan setiap maklumat, kandungan, perkhidmatan, atau barang dagangan yang disediakan melalui Laman web ini. Pelanggan dengan tegas bersetuju bahawa penggunaan Laman web ini adalah atas risiko sendiri.

11.3 Tertakluk kepada Klausa ini, liabiliti agregat maksimum Penjual sama ada dalam kontrak, siksaan (termasuk kecuaian) atau sebaliknya tidak akan melebihi jumlah yang harus dibayar oleh Pelanggan kepada Penjual berkenaan dengan produk yang dimaksudkan.

12. Pengabaian / Tidak Sah:

12.1 Kegagalan Penjual untuk memaksakan pelaksanaan ketentuan yang ketat ini tidak akan dianggap sebagai pengabaian hak dan penyelesaiannya. Ketidakbenaran atau ketidakberkesanan mana-mana peruntukan terma dan syarat ini tidak akan menjejaskan kesahan atau keberkesanan ketentuan yang tinggal.

13. Force Majeure :

13.1 Sekiranya pelaksanaan oleh Penjual kewajibannya di bawah laman web ini dicegah dengan alasan "force majeure" (yang merangkumi pencegahan yang disebabkan oleh kebakaran, korban jiwa, kemalangan, perbuatan Tuhan, bencana alam, undang-undang, perintah, perisytiharan, peraturan, permintaan atau kehendak Pemerintah Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong atau mana-mana agensi pemerintahnya, mogok, perselisihan buruh, kekurangan tenaga kerja atau kekurangan tenaga kerja mahir, kekurangan atau tidak adanya produk atau bahan mentah, kelewatan transit atau sebab-sebab lain

apa pun (sama ada serupa dengan yang disebutkan di atas atau tidak) di luar kawalan Penjual yang munasabah), Penjual akan dimaafkan dari prestasi sedemikian sehingga tahap pencegahan tersebut.

14. Bahasa yang Berlaku:

14.1 Sekiranya terdapat percanggahan dalam terjemahan teks ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

15. Perubahan Terma dan Syarat:

15.1 Penjual berhak mengubah Terma dan Syarat ini mengikut budi bicara mutlaknya . Terserah kepada setiap orang yang mengunjungi laman web kami untuk memeriksa terma dan syarat sebelum membuat pesanan. Setelah pesanan disahkan , pelanggan dianggap telah menerima Terma dan Syarat yang berlaku pada masa ini dan yang merupakan kontrak antara penjual dan pelanggan.

16. Keseluruhan Perjanjian:

16.1 Terma dan syarat ini termasuk dokumen atau sumber lain yang disebut dalam terma dan syarat ini menggantikan semua pemahaman dan perjanjian perwakilan sebelumnya antara Pelanggan dan Penjual yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian produk yang dipesan oleh Pelanggan.

Penggunaan nama Flexpro Industry Ltd. atau Flexpro-industry.com dilindungi oleh undang-undang hak cipta antarabangsa, penggunaan apa pun tanpa persetujuan sebelumnya terhadap media / media apa pun atau sebaliknya akan dikenakan pendakwaan.

17. Undang-undang yang mengatur:

17.1 Terma dan syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan di bawah undang-undang Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong. Para pihak tunduk pada bidang kuasa eksklusif pengadilan Hong Kong, menjadi tempat di mana pesanan / tawaran Pelanggan telah diterima / diterima.