Prodejní podmínky


1. Obecné podmínky:

Důležité:

Od 15. listopadu 2020 jsou všechny naše ceny včetně DPH, včetně dodání.


Od 15. listopadu 2020 jsou podmínky 6.5 a 6.7 prohlášeny za neplatné.

U jakékoli objednávky zadané před 15. listopadem zůstávají v platnosti podmínky 6.5 / 6.7.


1.1 V těchto podmínkách se použijí následující definice:

1.1.1 "Zákazník" / "si" se rozumí a jiných osob, které nakupují produkty po vašem přihlášení

na webové stránce.

1.1.2 "Cenou" se rozumí cena produktu v den objednávky.

1.1.3 "Produkt" / "Výrobky" se vztahuje na všechny produkty k prodeji na www.flexpro-Industry.com.

1.1.4 "Prodávajícím" / "My" / "Nás" znamená Flexpro průmysl omezené / Flexpro-industry.com.

1.1.5 "Website" nebo "Tato stránka" znamená www.flexpro-Industry.com.

1.2 Tyto termíny a podmínky pozorně si přečtěte protože obsahují důležité informace o vaše práva a povinnosti, jakož i omezení a vyloučení, které na vás mohou vztahovat.

1.3 Návštěvě webové stránky by měly čte zákazník tyto všeobecné podmínky Sales před nákupem. Tedy všechny objednávky učiní za předpokladu následujících General Sales termíny a podmínky uznání. Pokud si nepřejete být vázán touto dohodou, musí oznámit nám a vrátí váš nákup.

1.4 , Tato dohoda se použije, pokud (I) máte samostatné nákupní dohodě S PRODÁVAJÍCÍM, V KTERÉMŽTO případě se řídí zvláštní dohodou; NEBO (II) JINÉ PRODÁVAJÍCÍHO TERMÍNY A PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA TRANSAKCI. Tyto podmínky a podmínky platí také pro pořadí umístěných u jiného druhu nákup metody.

2. Odběratel závazky:

2.1 Zákazník je povinen poskytnout úplné a aktualizované informace o registraci na tomto webu. Pro platbu kreditní kartouregistrace, Zákazník poskytne prodávající kreditní kartu přesné a úplné informace a představuje a zatykače na prodávajícího, jeho používání kreditní karty (jejichž podrobnosti byly dodány) je oprávněná a právní.

2.2 Prodávající má absolutní diskrétnost odmítnout registraci potenciálního zákazníka a ukončit registraci některého odběratele z jakéhokoli důvodu.

2.3 Zákazník se zavazuje zaplatit za každou objednávku podle jeho přihlášení a souhlasí, že odškodní prodejce pro veškeré nároky, ztráty a škody vůbec se třetí stranou vyplývající z činnosti osoby objednávání produktů pomocí přihlášení zákazníka. Zákazník je odpovědný za aktualizaci své registrační údaje včetně jeho údaje kreditní karty s prodávajícím. Zákazník je odpovědný za oznamování svoji banku o jakýchkoli změnách k jeho záznamu, nebo ztrátu, krádež nebo neoprávněné použití jeho platební karty.

2.4 Přístup k webové stránce je získal při využívání osobní heslo. Prodávající nesmí být odpovědná za jakékoli řízení offline hesla a zákazník zajistí, aby jeho heslo utajení přísně neoprávněnému použití.Prodávající musí používat své nejlepší úsilí zabránit neoprávněnému vstupu na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající však nesmí být odpovědná za jakoukoliv ztrátu nebo jakékoli škody, pokud jakákoli třetí strana získá neoprávněný přístup k webu pomocí přihlášení zákazníka.

3. Nákup termíny:

3.1 Informace obsažené na těchto webových stránkách představuje výzvu k léčbě. Žádné informace na těchto stránkách představuje nabídku prodejce poskytovat žádné produkty.

3.2 Při objednání na těchto stránkách, je zákazník nabídku k nákupu produktů, když mu nebo jí nařídil na těchto termínů a podmínek. Prodávající může nebo nemusí akceptovat zákazníka nabídku podle absolutní diskrétnost prodávajícího.

3.3 Po obdržení objednávky bude prodávající ověřit dostupnost produktů a kreditní karty zákazníka nebo jiné detaily platby. Prodávající není přijal jeho nabídku a není povinen poskytnout produktu, dokud prodávající dodání výrobku (výrobků) a zákazníkovi odesláno potvrzení objednávky prostřednictvím e-mailu.

4. Výrobek podmínky:

4.1 Všech produktů prodávaných prodávajícího prostřednictvím tohoto webu se vztahují tyto podmínky. Podáním objednávky odběratele ke zpracování na těchto stránkách byste měli zkontrolovat, že jste přečetli, chápat a dohodli se a podmínky převládající v době, kdy je vaše objednávka podána ke zpracování.

4.2 Prodávající vynaloží veškeré úsilí ke splnění objednávky zákazníků prostřednictvím webové stránky prodejce, ale nesmí být odpovědné osobě-li prodávající odmítnout nebo schopna splnit objednávku z jakéhokoli důvodu, včetně nedostatku nabídky nebo dodávky modifikace.

4.3 Obrázky zobrazující výrobku (výrobků) na webu nemusí být totožné s produkty jako dodané zákazníkovi. Prodávající má právo poskytovat produkty, které neodpovídají obrázky v této webové stránky, předpokladu, že uvedené produkty podstatně stejnou funkci provést jak je popsáno v tomto webu.

4.4 Prodávající musí mít právo na náhrady a úpravyspecifikace produktu objednané zákazníkem bez předchozího upozornění, že tyto náhrady nebo úpravy nebude podstatným způsobem ovlivnit celkovou výkonnost výrobku nebo druh produktů objednány odběratelem.

5. Cena a platební podmínky:

5.1 Cena koncového uživatele se zobrazí na stránkách jako výchozí, ale různé Ceník užijete jiný typ zákazníků. Ceník RESELLER budou použity na nákup nad 100 000 HKD a DISTRIBUTOR Ceník budou uplatněny za nákup nad 500 000 HKD měsíčně. Prodávající musí zajistit vždy ceníky pro různé uživatele jsou přesné a prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny a úroveň zákazníka bez předchozího upozornění.

5.2 Jsou naše bankovní spojení:
Požádejte prosím naše bankovní spojení pokračovat.

5.3 Prodávající vynaloží veškeré úsilí k tomu, že ceny, detaily a velikosti produktů popsané na internetových stránkách jsou aktualizovány, ale prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny a další podrobnosti o produktu bez předchozího upozornění.

5.4 ani velikost všech produktů bude přesně odpovídat popisu nabízené na webové stránce. Prodávající si vyhrazuje právo poskytovat nejbližší velikost produktu na nejbližší cenu.

5.5 Mohou existovat rozdíly mezi PROFORMA FAKTURU a konečné FAKTURY vzhledem k nedostatku ve skl. produktů, substituce, speciální nabídky, denní změny cen a zvážené položky. Prodávající si vyhrazuje právo upravit PROFORMA FAKTURU a tyto úpravy musí být vyznačeny na konečné faktuře předložené k zákazníkovi v době dodání.

5.6 Po objednání s prodávajícím, Zákazník poskytne prodávající jeho nebo její platné úvěrové číslo karty a jiné účtovací informace podle požadavku webové stránky. Pro všechny ostatní metody bude prodávající účtovat zákazníkovi na potvrzení objednávky.

5.7 Platba za produkty objednané u naší společnosti nebo prostřednictvím našich webových stránek musí být provedena bankovním převodem nebo jakýmkoli jiným platebním prostředkem zobrazeným před odesláním. Je-li poskytnuta záloha na platbu, nelze ji vrátit po lhůtě 15 dnů v případě zrušení objednávky ze strany zákazníka jako kompenzaci.

5.8 Prodávající may kdykoliv změnit způsob, kterým mohou provádět platby za on-line objednávky a takové změny mohou být oznámeny k zákazníkovi prostřednictvím e-mailu nebo oznámení umístěné na stránkách.

5.9 V případě o propagační kupón bude zákazník pouze slevu těšit, pokud je vybraná platební metoda transfert banky na účet prodávajícího.

6. Dodací podmínky:

6.1 Je že zodpovědností zákazníka je oznámit prodávajícímu ihned o každé změně své dodací podmínky.

6.2 Prodávající musí používat přiměřené úsilí dodávat produkty přijatelné kvality do země určení uvedené v na adresu uvedenou zákazníkem, ale prodávající není odpovědný za zpoždění nebo non delivery příčin mimo jeho kontrolu.

6.3 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout dodání výrobku zákazníkovi výhradně dle vlastního uvážení absolutně.

6.4 Všechny data cituje prodejce pro dodávky produktů jsou pouze odhady a není součástí smlouvy. Prodávající usiluje, zpoždění jsou však občas nevyhnutelné vzhledem k nepředvídané faktory. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zpoždění nebo nedodání produktu v dodací lhůtě.

6.5 Prodávající nebude zodpovědný za jakékoliv tarifů, celních omezení, celního odbavení nebo jiné předpisy, které platí v zemích mimo Hongkong. Je povinností odběratele zaplatit poplatky vybírané orgány a dodržovat příslušné předpisy země, v níž dostává výrobku (výrobků). V případě tohoto odběratele vyberte "dveří ke dveřím" dodávka, zboží bude dodáno na uvedené adrese s výjimkou pokud zvláštní podmínky nebo handeling zpracování jsou zapotřebí nebo v případě vzdálených dodání místo je obtížně přístup.

6.6 Pokud objednávky dodávky nedoručitelná, produkty objednané zákazníkem vrátí prodávajícímu na náklady zákazníka, jako akcie na prodej dalším zákazníkům. Vrácené produkty mohou být prodány jiným zákazníkům a prodávající nebudou mít žádnou povinnost vyhradit nebo re-deliver výsledného produktu k zákazníkovi.

6.7 Ceny jsou ve FOB Hong Kong

6.8 Dodávka je zahrnuta na všechny naše produkty, bude to znamenat "přístavu k přístavu".

6.9 Pokud zákazník přeje, doručovací adresa bude možné.Zákazník musí nejprve požádat o cenovou nabídku, která, bude-li přijata, bude přidána k celkové částce objednávky.

7. Výrobek přijetí:

7.1 Pokud zákazník oznámí prodávajícímu naopak den po dodání produktů, produktů se považuje za přijatou zákazníkem, v dobrém stavu a v souladu s dohodou.

8. Změna / zrušení objednávky:

8.1 Zákazník může měnit nebo zrušit objednávku bez vynaložení nákladů než prodávající započala, zpracování objednávky.

8.2 Podléhají souhlasu zákazníka prodávající může nahradit produkt jiného podobného produktu pokud původní produkt objednané zákazníkem není k dispozici.

9. Vrácení / náhrady výrobku (výrobků):

9.1 Obrázky produktů na tomto webu nemusí přesně odpovídat popisu výrobku. V takovém případě je písemný popis produktu spoléhat. Zákazník není právo vrátit výrobek na bázi, která neodpovídá přesně on-line obrázek.

9.2 Prodávající musí používat přiměřené úsilí k zajištění, že příkazy jsou správně splněny a musí řešit případné nesrovnalosti následujícím způsobem, pokud jsou uvedeny do jednoho dne od doručení:

9.2.1 Jestliže jakýkoli produkt prokáže, bylo dodáno v poškození, v dodávce, nebo špatný produkt, prodávající se buď vrátí zákazníkovi cena tohoto produktu, nebo nahradit produktu.

9.2.2 Pokud produkty, které nebyly zahrnuty do zákazníkovy objednávky dodánzákazníkovi omylem, prodávající si vyhrazuje právo shromažďovat špatně produktů dodaných.

9.2.3 Pokud zákazník byl obžalován za produkty, které nebyly dodány, nahradí prodávající zákazníkovi cena této produktů jako původně fakturované zákazníkovi.

9.2.4 Pokud zákazník se účtuje vyšší než cena produktů, nahradí prodávající zákazníkovi rozdíl.

9.2.5 Prodávající nebude ani náhradu nebo výměnu zboží nebo opravit nesrovnalosti 1 den po dodání.

9.3 Prodávající odpovědnost vůči žádné produkty dodané je omezeno na náhradu nebo výměnu výše uvedených. Všechny ostatní opravné prostředky jsou vyloučeny.

9.4 Žádná produktů se vrátit do prodávajícího, pokud:

9.4.1 Jsou výrobky je vadný.

9.4.2 Prodávající oznámil zákazníka mailem že zákazník může vrátit prodávajícímu výrobku (výrobků).

9.4.3 Produktu je vrácena v čisté a dobře zabalená stavu.

9.4.4 Zákazník vrátí produktů na své vlastní náklady, které bude zahrnovat všechny dovozní cla nebo daně.

9.5 Po uspokojivé návratu výrobku (výrobků) na prodávajícího, opravené / nahrazené produkty bude dodáno zákazníkovi-li prodávající je spokojen že výrobek (výrobky) vrátil zákazník po vhodné zkoušky a inspekce prodávající je vadný. Náhradní výrobek (výrobky) není-li k dispozici, náhrada produktu ceny jen učiní se k zákazníkovi.

9.6 Jestliže prodávající není přesvědčen, že vrácené produkty je vadný, prodávající přinese výsledného produktu k zákazníkovi na náklady zákazníka vlastní.

10. Záruky produktů:

10.1 Produktů bude těšit záruku za záruční doby s následující podmínky:

10.1.1 Produktů spolu s původní fakturu.

10.1.2 Produktů poslal 3 týdny před datem vypršení platnosti záruky.

10.1.3 Produktu je odeslána s podmínkou čisté a dobře zabalená.

10.2 Záruky se liší produktů, prodávající opravit a nahradit produktu bez záruky na zákazníka vlastní náklady.

10.2.1 Délka záruky je 3 roky na všechny produkty uvedené na našich webových stránkách, pokud není uvedeno jinak. Tato záruka se vztahuje na všechny díly, z nichž se skládá zakoupené zařízení (kromě chladicího plynu pro příslušné položky). V případě poruchy musí zákazník nejprve kontaktovat poprodejní servis e-mailem SAV@flexpro-industry.com a oznámit mu problémy se zařízením. Vezměte prosím na vědomí, že na jakoukoli poruchu nebo poruchu způsobenou zamrznutím nebo jinou nedbalostí se záruka nevztahuje. V případě potřeby bude zákazníkovi na náklady prodejce po dobu trvání záruky zaslán jakýkoli náhradní díl, který poprodejní servis prodejce považuje za nezbytný.

11. Odpovědnost:

11.1 V žádném případě prodávající ručí za jakékoli přímé, následné, nepřímé, vedlejší nebo zvláštní škody jakékoli, včetně, bez omezení, škod, ztráty zisku, přerušení podnikání, ztráty obchodních informací a podobně, vyplývající z použití nebo nemožnosti použití produktů, i v případě, že prodávající byli upozorněni na možnost vzniku takových škod.

11.2 Kromě jinak výslovně souhlasil, prodávající umožňuje žádné prohlášení, záruky, smlouvy nebo záruky jakéhokoli druhu, výslovně uvedené nebo předpokládané, jako k jakosti, vhodnosti, přesnosti nebo úplnosti veškerých informací, obsah, služby nebo zboží poskytnuté prostřednictvím tohoto webu. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že použití této webové stránky je na své vlastní riziko.

11.3 Podléhající této klauzule, maximální celková odpovědnost prodávajícího v smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak v žádném případě překročit částku splatných zákazník prodejci z dotyčného výrobku (výrobků).

12. Zproštění povinnosti/Invalidity:

12.1 Selhání prodávajícího trvat na přísné provádění ustanovení tohoto článku se nepovažuje za zřeknutí se práva a opravné prostředky. Neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení těchto podmínek a podmínek neovlivní nepříznivě platnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení.

13. Vyšší moci:

13.1-Li výkon prodejce své závazky podle tohoto webu bude zakázáno z důvodu "vyšší moci" (která zahrnuje prevenci způsobené ohněm, nehody, úrazu, Boží, přírodní katastrofě, veškeré zákon, objednávky, provolání, nařízení, poptávka nebo požadavek vlády, Hong Kong Special Administrative Region nebo některého ze svých vládních agentur, stávky, pracovní spory, nedostatek pracovní síly nebo nedostatek kvalifikované pracovní síly, nedostatku nebo nedostupnost, produktů nebo surovin, zpoždění při přenosu nebo jiných příčin

vůbec (ať už podobné výše uvedené nebo ne) mimo přiměřenou kontrolu prodejce), prodávající se omluvil z výkonu v rozsahu takových prevence.

14. Převládající jazyk:

14.1 O jakékoli nesrovnalosti v překladu tohoto textu přednost anglické verze.

15. Změna termínů a podmínek:

15.1 Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky, na základě svého uvážení. Zákazník je připomněl přezkoumat podmínky před předložením každou objednávku. Jakmile objednávka, zákazník za přijetí a podmínky převládající v době.

16. Veškeré dohody:

16.1 Tyto termíny a podmínky včetně dokumentů nebo z jiných zdrojů uvedených v těchto podmínkách a podmínky nahrazují všechny předchozí stanoviska ujednání a dohod mezi zákazníkem a prodávajícím, vztahující se k prodeji a nákupu produktů objednávky zákazníka.

Používání jména Flexpro Industry Ltd. nebo Flexpro-industry.com je chráněno mezinárodními zákony o autorských právech, jakékoli použití bez předchozího souhlasu s jakýmikoli médii / médii nebo jinak bude předmětem stíhání.

17. Rozhodné právo:

17.1 Tyto termíny a podmínky se řídí a vykládá podle právních předpisů Hong Kong Special Administrative Region. Strany předložit na výhradní jurisdikci soudů Hong Kong, je místo, kde byla zákazníkovy objednávky/nabídka přijata / přijat.