Flexpro Industry är en nyckelaktör på råvarumarknaden.

Vi är involverade i bulkhandelsaktiviteter såsom:

• LNG/LPG-handel
• Handel med industribulkkemikalier
• Petrokemihandel
• Förnybar energi

Vi trivs med direktkontakt och mycket god relation med
premiumleverantör och raffinaderier.

Tveka inte att kontakta oss för alla dina önskemål.