Integritetspolicy

Policyn handlar om hur vi använder dina personuppgifter. Vi tar din integritet på allvar och kommer att vidta alla åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

All personlig information som mottagits kommer endast att användas för att fylla din beställning. Vi kommer inte att sälja eller vidaredistribuera din information till någon.