Flexpro Industry یک بازیگر اصلی در بازار کالا است.

ما در فعالیت های عمده فروشی مانند:

• تجارت LNG / LPG
• تجارت مواد شیمیایی فله ای صنعتی
• تجارت پتروشیمی ها
• انرژی های تجدیدپذیر

ما از تماس مستقیم و ارتباط بسیار خوب با آنها لذت می بریم
تامین کننده و پالایشگاه های برتر.

دریغ نکنید برای همه نیازهای خود با ما تماس بگیرید.