solar-power-plant.jpg

Äger du en outvecklad område? (Lokaler, mark osv.).

Flexpro industrin är din partner val i konstruktion och tillverkning

av hög effekt sol industriprojekt

Ge oss din solceller på rutnätet projekt, vi tar hand om alla stegen för dig i ordning
för att ge dig en klar att använda, funktionella och produktiva power plant!

Tveka inte att kontakta oss för mer information: kontaktformulär