پرداخت ها تضمین شده است.

مهم:

هیچ اطلاعات مالی در وب سایت ما سفر نمی کند.

Flexpro Industry از Secure Sockets Layer (SSL) برای محافظت از اطلاعات شخصی در برابر دسترسی غیرمجاز اشخاص ثالث ، ضرر و تقلب استفاده می کند. علاوه بر این ، هنگام پرداخت ، اطلاعات مالی بسیار مهم است زیرا شماره کارت اعتباری / بدهی یا حساب بانکی شماره فرستنده در سرورهای ما ذخیره می شود.

& lg؛