محصولات جدید

محصولات ویژه

در شبکه اینورتر خورشیدی

سیستم های خورشیدی گره ای متشکل از صفحات خورشیدی و اینورتر شبکه ای ، بدون باتری است. پانل های خورشیدی اینورتر ورودی ولتاژ بالا (معمولاً 140 تا 600 ولت DC) را تغذیه می کنند که ولتاژ DC را که از پانل های خورشیدی می آید مستقیماً به برق متناوب تبدیل می کند تا با شبکه مطابقت داشته باشد.

سیستم های خورشیدی گره ای متشکل از صفحات خورشیدی و اینورتر شبکه ای ، بدون باتری است. پانل های خورشیدی اینورتر ورودی ولتاژ بالا (معمولاً 140 تا 600 ولت DC) را تغذیه می کنند که ولتاژ DC را که از پانل های خورشیدی می آید مستقیماً به برق متناوب تبدیل می کند تا با شبکه مطابقت داشته باشد.

More

در شبکه اینورتر خورشیدی There are 4 products.

Showing 1 - 4 of 4 items
Showing 1 - 4 of 4 items