Sprzedaży i warunki


1. Ogólne warunki:

1.1 W niniejszych warunków Umowy stosuje się następujące definicje:

1.1.1 "Klient" / "użytkownik" oznacza użytkownika i innych osób, które zakupu wyrobu(-ów) po możesz zalogować

w serwisie www.

1.1.2 "Cena" oznacza cenę produktu w dniu zamówienia.

1.1.3 "Produkt" / "Produkty" odnoszą się do wszelkich wyrobu(-ów) do sprzedaży na www.flexpro-Industry.com.

1.1.4 "Sprzedawca" / "My" / "Nas" oznacza Flexpro przemysł ograniczone / Flexpro-industry.com.

1.1.5 "Strona" lub "strony" oznacza www.flexpro-Industry.com.

1.2 Przeczytaj te zasady i warunki STARANNIE PONIEWAŻ zawierają ważne informacje dotyczące praw i obowiązków, jak również ograniczenia i wykluczenia, które mogą dotyczyć.

1.3 Klienci odwiedzenie strony należy odczytać Sales AGB przed zakupem. W związku z tym wszystkie zamówienia będą dokonywane przy założeniu następujących potwierdzenia ogólnych Sales i warunków. Jeśli nie chcesz na związanie się niniejszym Porozumieniem, musi powiadomić nas i zwrotu zakupu.

1.4 Niniejsza Umowa ma zastosowanie, chyba że (I) mają oddzielne zakupu umowy ze SPRZEDAJĄCYM, W którym to przypadku odrębnej umowy RZĄDZĄ; LUB (II) INNEGO SPRZEDAWCY I WARUNKI STOSOWANE DO TRANSAKCJI. TE zasady i warunki również stosuje się do dowolnego zamówienia wprowadzone przez wszystkie innego rodzaju zakupów metody.

2. Klient zobowiązań:

2.1 Klient zgadza się na dostarczenie kompletnych i zaktualizowanych informacji o rejestrację w tej witrynie. Płatności kartą kredytowąrejestracji klienta dostarcza sprzedającemu informacje dokładne i kompletne karty kredytowej i reprezentuje i gwarantuje, że sprzedawcy, jego użycia karty kredytowej (szczegóły zostały dostarczone) jest upoważniony i prawnych.

2.2 Sprzedawca ma bezwzględne uznania odmówić rejestracji potencjalnych klientów oraz zakończenia rejestracji każdego klienta z jakiegokolwiek powodu.

2.3 Klient zgadza się zapłacić dla każdego zamówienia dokonane na mocy jego logowania i zgadza się wobec sprzedającego do wszystkich roszczeń, straty i szkody jakiejkolwiek przez jakąkolwiek stronę trzecią, wynikające z działania osoby zamówień dla wyrobu(-ów) przy użyciu logowania klienta. Klient jest odpowiedzialny za aktualizowanie jego informacje rejestracyjne, włączając w to jego dane karty kredytowej z sprzedawcy. Klient jest odpowiedzialny za powiadamianie jego bank o zmianach w jego rekordu lub utracie, kradzieży lub bezprawnemu użyciu jego karty kredytowej.

2.4 Dostępu do witryny sieci Web jest uzyskane za pomocą osobistego hasła. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zarządzanie hasłami trybu offline i odbiorca zapewnia, że jego hasło jest bieżąco ściśle poufne do zapobiegania bezprawnemu użyciu.Sprzedawcy stosują starań w celu zapobieżenia nieupoważnionego wprowadzania do sprzedawcy witryny sieci Web. Jednakże sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody jakiejkolwiek, jeżeli każda osoba trzecia, uzyska nieautoryzowany dostęp do serwisu WWW za pomocą logowania klienta.

3. Zakup warunki:

3.1 Informacji zawartych na tej stronie internetowej jest zaproszeniem do traktowania. Żadne informacje na tej stronie internetowej stanowi oferty przez sprzedającego do dostarczenia wszelkich wyrobu(-ów).

3.2 Podczas wprowadzania zamówienia na tej stronie internetowej, odbiorca dokonuje ofertę zakupu produktu(-ów), gdy on lub ona został zamówiony w niniejszych warunków. Sprzedający może lub nie może przyjąć ofertę nabywcy według uznania sprzedawcy.

3.3 Po otrzymaniu zlecenia klienta sprzedającego będzie sprawdzać dostępność wyrobu(-ów) i karty kredytowej nabywcy lub inne szczegóły płatności. Sprzedawca nie przyjął ofertę nabywcy i nie jest zobowiązane do dostarczania produktu(-ów), dopóki sprzedawcy zostało wysłane wyrobu(-ów) i wysyłane potwierdzenia zamówienia klienta pocztą elektroniczną.

4. Produkt warunki:

4.1 Wszystkich produktów sprzedawanych przez sprzedającego za pośrednictwem tej witryny są z zastrzeżeniem tych warunków. Przez złożeniem zamówienia klienta do przetworzenia na tej witrynie internetowej, należy potwierdzić, że można czytać, rozumieć i zgodziła się na warunki powszechnie znane w czasie, którego złożono zamówienie do przetworzenia.

4.2 Sprzedającego dokonują wszelkich starań w celu zrealizowania zamówień złożonych przez klientów za pośrednictwem internetowej sprzedawcy, ale nie jest odpowiedzialny wobec każdej osoby, jeśli sprzedawca odrzucić lub stać się nie można zrealizować zamówienie niezależnie od powodu, w tym niedoboru lub dostarczania modyfikacji.

4.3 Obrazy przedstawiające wyrobu(-ów) w serwisie nie mogą być identyczne do wyrobu(-ów) jak wysłane do klienta. Sprzedawcy mają prawo do dostaw produktów, które nie odpowiadają obrazów znajdujących się na tej stronie, pod warunkiem, że wspomniane wyrobu(-ów) wykonywać znacznie taką samą funkcję jak opisano na tej stronie.

4.4 Sprzedawca ma prawo dokonać podstawienia i modyfikacjeSpecyfikacja wyrobu(-ów) zamówieniem klienta bez wcześniejszego zawiadomienia, pod warunkiem że takiego zastępstwa lub modyfikacje nie istotnie wpłynąć na ogólną wydajność produktu(-ów) lub typu wyrobu(-ów) zamówione przez klienta.

5. Ceny i warunki płatności:

5.1 Użytkownik końcowy ceny będą wyświetlane na stronie internetowej jako domyślną, ale różnych cennik mogą przysługiwać różnego rodzaju klientów. Handlowiec CENNIKA zostaną zastosowane do zakupu ponad 100.000 HKD i DYSTRYBUTOR CENNIKA zostaną zastosowane do zakupu ponad 500000 HKD co miesiąc. Sprzedawca zawsze powinien zapewnić cenników dla różnych użytkowników są dokładne i sprzedający zastrzega sobie w zależności od ceny i poziom klienta bez uprzedniego powiadomienia.

5.2 Te są nasze dane bankowe:
Proszę skontaktować się z naszą dane bankowe, aby kontynuować.

5.3 Sprzedawcy dokładają starań w celu zapewnienia, że ceny, szczegóły i rozmiary wyrobu(-ów) szczegółowe na stronie internetowej są zaktualizowane, ale Sprzedający zastrzega sobie w zależności od ceny i inne szczegóły wyrobu(-ów) bez uprzedniego powiadomienia.

5.4 nie wszystkie wyrobu(-ów) rozmiar będzie odpowiadają dokładnie opisowi oferowanych na stronie internetowej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do najbliższego rozmiaru produktu cenie najbliższego.

5.5 Może być rozbieżności między faktury pro forma i końcowa faktura ze względu na limit z zasobu produktu(-ów), podstawienia, oferty specjalne, dzienne zmiany cen i zważonej elementów. Sprzedający zastrzega sobie prawo dopasować faktury pro forma i takie korekty są znakowane na ostatecznej faktury przedstawiane Klientowi w momencie dostawy.

5.6 Podczas wprowadzania zamówienia ze sprzedającym, klient dostarcza sprzedawcy lub jej prawidłowe kredytowe numer karty i innych informacji bilingowych, wymagane przez witrynę. Dla wszystkich innych metod sprzedawca obciąży klienta potwierdzenia zamówienia.

5.7 Płatności dla wyrobu(-ów) zamówione przez tę stronę internetową dokonuje się poprzez Moneybookers lub płatność przelewem bankowym. Moneybookers płatności są akceptowane tylko dla płatności on-line.

5.8 Sprzedawca may w dowolnym momencie zmienić metodę, przez co mogą być dokonywane płatności on-line zamówienia i takie zmiany mogą zgłaszać do klienta poczty e-mail lub ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej.

5.9 W przypadku wystąpienia kupon promocyjny klienta tylko korzysta rabatu, jeśli metody płatności wybranej transfert banku na rachunek sprzedawcy.

6. Dostawy warunki:

6.1 Go jest odpowiedzialność klienta jest powiadomić sprzedawcę niezwłocznie o wszelkich zmianach dotyczących jej warunki dostawy.

6.2 Sprzedawcy stosują uzasadnione przedsięwzięciach dostarczania wyrobu(-ów) dopuszczalne jakości do kraju przeznaczenia wymienione w adresie dostarczonych przez klienta, ale sprzedawcy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub braku dostarczenia do przyczyn pozostających poza jego kontrolą.

6.3 Sprzedający zastrzega prawo do absolutnie odrzucić dostawy wyrobu dla dowolnego klienta według własnego uznania.

6.4 Wszelkie daty podane przez sprzedającego do dostarczania wyrobu(-ów) są przybliżone i nie stanowią część Umowy. Sprzedawca ma dostarczać niezwłocznie, jednakże opóźnienia są czasem nieuniknione ze względu na nieprzewidziane czynniki. Sprzedający podlega żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie wyrobu(-ów) w terminie dostawy szacowane.

6.5 Sprzedawcy nie będzie odpowiedzialny za wszelkie taryf, ograniczeń celnych, odprawy celnej lub inne przepisy, które stosuje się w krajach poza Hongkongu. Odpowiedzialność klienta do uiszczenia opłat nakładanych przez władze i przestrzegania odpowiednich przepisów kraju, w którym urzędnik otrzymuje produktu(-ów). W przypadku klienta wybierz „od drzwi do drzwi"dostawy, towary będą dostarczane do wspomnianych adres, z wyjątkiem przypadku szczególnych warunków lub handeling przetwarzania są potrzebne lub w przypadku świadczenia zdalnego miejsca jest trudne do programu access.

6.6 Jeśli wysyłka zlecenia nie można dostarczyć, wyrobu(-ów) zamówieniem klienta zostanie zwrócone sprzedawcy na koszt klienta, jako dostępne do sprzedaży do innych klientów. Zwrócone wyrobu(-ów) mogą być sprzedawane do innych klientów i sprzedawcy nie ma obowiązku do rezerwy lub re-deliver wyrobu(-ów) zwracane do klienta.

6.7 Ceny są F.O.B Hong Kong

6.8 Dostawa znajduje się na wszystkich naszych produktów, będzie to oznaczać "portu do portu".

6.9 Jeżeli klient chce, adres dostawy będzie możliwe.Klient powinien najpierw poprosić o wycenę, które po zaakceptowaniu, zostanie dodana do całkowitej kwoty zamówienia.

7. Produkt akceptacji:

7.1 Chyba że klient powiadomi sprzedawcy przeciwnie do dnia po dostarczeniu wyrobu(-ów), wyrobu(-ów) uważa się za zaakceptowaną przez klienta, w dobrym stanie i zgodnie z umową.

8. Zmiany / anulowania zlecenia:

8.1 Klienta może różnić się lub anulować zamówienie bez ponoszenia kosztów, zanim sprzedawcy rozpoczął się kolejność przetwarzania.

8.2 Pod warunkiem uzyskania zgody klienta sprzedawca może zastąpić produktu dla innego podobnego produktu, jeśli początkowe Produkt zamówiony przez klienta jest niedostępny.

8.3 Jeżeli istnieje nie wcześniejszej zgody odbiorcy do zastąpienia, nie podstawiania będziedokonane.

9. Zwrot / refundacji wyrobu(-ów):

9.1 Obrazy wyrobu(-ów) w tej witrynie mogą nie odpowiadać dokładnie do opisu produktu. W takim przypadku opis produktu na piśmie zdano się na. Odbiorca nie jest uprawniony do zwrotu produktu na podstawie, że nie odpowiadają dokładnie do jego obraz on-line.

9.2 Sprzedawcy dołoży uzasadnionych starań aby zapewnić, że spełnione są poprawnie zamówienia i postępuje z zapisem wszelkich rozbieżności w następujący sposób, pod warunkiem że są zgłoszone w ciągu jednego dnia dostawy:

9.2.1 Jeśli jakikolwiek produkt okazał się zostały dostarczone w warunek zniszczonych, pominięte w dostawie, lub jeżeli dostarczane jest niewłaściwy, sprzedawcy są albo refundacji klientowi cenę produktu lub zastąpienia produktu.

9.2.2 Jeżeli produktu(-ów), która nie została uwzględniona w zamówienie klienta została wydanaklientowi przez pomyłkę, sprzedający zastrzega prawo do zbierania niewłaściwy wyrobu(-ów) dostarczone.

9.2.3 Jeśli klient zostały obciążone produktu(-ów), która nie została dostarczona, sprzedawcy zwrot klientowi ceny tego wyrobu jako pierwotnie naładowany do klienta.

9.2.4, Jeśli klient jest opłata więcej niż cena produktu(-ów), sprzedawcy zwrot klientowi różnicy.

9.2.5 Nie zwróci sprzedawcy wymiany towarów lub usunięcia rozbieżności 1 dzień po dostawie.

9.3 Odpowiedzialność sprzedającego do jakiegokolwiek wyrobu wydana jest ograniczona do refundacji lub zastąpienie określonego powyżej. Wszelkie inne środki zaradcze są wyłączone.

9.4 Nie wyrobu(-ów) zostają zwrócone sprzedawcy, chyba że:

9.4.1 Wyrobu(-ów) mowa jest wadliwy.

9.4.2 Sprzedawcy zgłosiła klienta pocztą elektroniczną że nabywca może zwrócić wyrobu(-ów) do sprzedawcy.

9.4.3 Pierwszy wyrobu(-ów) zwracany jest w stanie czystym i dobrze pakowane.

9.4.4 Klient zwraca wyrobu(-ów) na jej własny koszt, który będzie zawierać żadnych ceł lub podatków.

9.5 Po powrocie zadowalające wyrobu(-ów) do sprzedawcy, wyrobu(-ów) do naprawionego / zastąpionych będzie być dostarczone do klientów, jeśli sprzedawca jest spełniony wyrobu(-ów) zwrócony przez klienta jest uszkodzony po odpowiednie testy i kontrole przez sprzedającego. Jeżeli zastąpienie wyrobu(-ów) nie jest dostępna, zwrot ceny produktu jest tylko nastąpi klientowi.

9.6 Jeżeli sprzedawca nie jest spełnione wadliwe zwracane produktu(-ów), sprzedawcy przyniesie wyrobu(-ów) zwracane do klienta po kosztach własnych klientów.

10. Wyrobu(-ów) gwarancji:

10.1 Wyrobu(-ów) korzysta z gwarancji na okres gwarancji z następujących warunków:

10.1.1 Wyrobu(-ów) wraz z oryginału faktury wysyłane.

10.1.2 Wyrobu(-ów) wysyłane 3 tygodnie przed datą wygaśnięcia gwarancji.

10.1.3 Wyrobu(-ów) jest wysyłany z czystym i dobrze pakowane.

10.2 Gwarancji różni się z produktu(-ów), sprzedawcy będą naprawy / Zamień wyrobu(-ów) bez gwarancji kosztem przez klienta.

10.2.2 Záruční našich výrobků je nepřenosná. Nicméně FLEXPRO Industry může za určitých okolností i nadále poskytovat poprodejní servis získaných materiálů používaných nebo prostřednictvím třetí strany, ale za cenu.

11. Odpowiedzialność:

11.1 W żadnym wypadku sprzedającego się odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, pośrednie, przypadkowe lub specjalne szkody w jakiejkolwiek formie, w tym bez ograniczeń, odszkodowania za utratę zysków, przestojami, utratą informacji biznesowych i podobne, wynikające z wykorzystania lub niemożności używania wyrobu, nawet wtedy, gdy sprzedawca została poinformowana o możliwości zaistnienia takich szkód.

11.2 Poza inaczej wyraźnie uzgodnione, sprzedawca czyni nie oświadczeń, gwarancji, przymierza lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub domniemanych, co do jakości, przydatności, dokładności lub kompletności informacji, zawartość serwisu lub merchandise dostarczone przez tę stronę internetową. Klient wyraźnie zgadza się, że użytkowanie tej strony internetowej jest na jego lub jej wyłączne ryzyko.

11.3 Podlegających tej klauzuli, maksymalna całkowita odpowiedzialność sprzedającego czy w umowie, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub inaczej w żadnym wypadku przekraczać kwoty płatne przez klienta do sprzedawcy z tytułu danego wyrobu.

12. Umorzenie/unieważnienie:

12.1 Uchybienie sprzedawcy nalegać na ścisłe wykonanie postanowień Umowy nie są uważane za zrzeczenia się jego prawo i środki zaradcze. Niekorzystnie unieważnienia lub niewykonalności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych warunków nie są narusza ważności lub wykonalność pozostałych postanowień.

13. Siły wyższej:

13.1 Jeśli wykonywanie przez sprzedawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej witryny internetowej jest niemożliwe z powodu "siły wyższej", (które obejmują zapobiegania spowodowanych ognia, katastrof, wypadków, act of God, klęski żywiołowej, wszelkie prawa, zamówienia, głoszenia, rozporządzenia, na żądanie lub wymóg Rządem Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu lub któregokolwiek z jej agencjami rządowymi, strajki, Lewicy kwestionuje, niedobór pracy lub braku wykwalifikowanych robociznę, niedobór lub niedostępność produktu(-ów) lub surowców, opóźnienie w tranzycie lub innych przyczyn

jakiejkolwiek (czy jest podobne do powyższego lub nie) poza rozsądną kontrolę sprzedawcy), sprzedawca jest excused

z takich działań w zakresie zapobiegania takim.

14. Przeważające języka:

14.1 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności w tłumaczeniu tego tekstu przeważa angielskiej wersji.

15. Zmiana zasad i warunków:

15.1 Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky podle svého vlastního uvážení. Záleží na každém člověku na našich webových stránkách ke kontrole podmínky před objednáním. Jakmile je objednávka potvrzena, je zákazník za to, že potvrzuji Smluvní podmínky převládající v tomto okamžiku a které představují smlouvu mezi prodávajícím a zákazníkem.

16. Całego porozumienia:

16.1 Te zasady i warunki, w tym dokumenty lub innych źródeł, o których mowa w tych terminów i warunków zastępują wszystkie uprzedniego oświadczenia Porozumienia i umowy między klientem a Sprzedawca odnoszące się do sprzedaży i zakupu produktów zamówionych przez klienta.

17. Prawo właściwe:

17.1 Te zasady i warunki są podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem specjalnego regionu administracyjnego Hongkongu. Strony podporządkowują się wyłącznej jurysdykcji sądów w Hongkongu, miejsce, gdzie nabywcy zlecenia/oferty zostały otrzymane / zaakceptowane.